«Просвета»

Как се учи учителят

Практически съвети за учителското всекидневие
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2008

Атанас Далчев

Критически прочити
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2000

Теория на литературата

Основни понятия за гимназиалния курс
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1995