Православно издателство «Св. АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ ЛУКА»

С перо и слово

Избрани проповеди от 2005 и 2006 г.
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2011