«Издателство на Съвета на Европа»

Правото на Съвета На Европа

Към общоевропейско правно пространство
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2005