«Издателство на Българската академия на науките»

История на България - том III

втора Българска държава
Автор: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1982

История на България - том I

Първобитнообщинен и робовладелски строй. Траки
Автор: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1979

История на България - том II

Първа Българска държава
Автор: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1981

Страници