Издателство «Музика» ЕООД

Българска народна музика

Учебник за средните музикални училища
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1995