«Хемус»

Мит и литература (1)

Проблеми на типологията и поетиката на старогръцката литература до епохата на елинизма
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1998