«Дармон»

Креативният бизнес

Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2014

Корпоративен гражданин

Печелившият бизнес
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2004