«Център за изследване на демокрацията»

Демокрация и делиберация

Нови перспективи на демократичната реформа
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1993