Жан - Ноел Капферер

Слуховете

Най старото средство за информация в света
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1992