Хорхе Букай

Трите въпроса

Местоиздаване: 
Пловдив
Година на издаване: 
2010

От самоуважението до егоизма

Разговор между мен и теб
Местоиздаване: 
Пловдив
Година на издаване: 
2012