Тодор Краев Ценка Пантева Мария Стоилова Ефросина Левонян Пеша Монева