Тервел Георгиев

Наказателно право

Обща част
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2005