Николо Макиавели

Владетелят

РАЗМИШЛЕНИЯ върху първите 10 книги на Тит Ливий
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2001