Милена Манова

Хиперактивното дете

Практическо ръководство за разбиране и терапия на деца със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2012