Красимира Средкова

Трудово право

Специална част
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2011

Трудово право

обща част - лекции
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2010