Колектив

История на България - том VI

Българско Възраждане 1856 - 1878
Автор: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1987

История на България - том V

Българско възраждане XVIII - средата на XIX в.
Автор: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1985

История на България - том IV

Българският народ под Османско владичество /от XV до началото на XVIII в./
Автор: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1983

История на България - том III

втора Българска държава
Автор: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1982

История на България - том I

Първобитнообщинен и робовладелски строй. Траки
Автор: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1979

Страници