Колектив

Македония

Сборник от документи и материали
Автор: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1987

Административно право

Специална част
Автор: 
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2015

История на Османската империя

Автор: 
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1999

Страници