Екатерина Матеева

Семейно право на република България

РАЗШИРЕН ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО НОВИЯ СЕМЕЕН КОДЕКС (2009)
Местоиздаване: 
Варна
Година на издаване: 
2010