Джон Лок

Два трактата за управлението

Автор: 
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1996