Димитър Шопов Лалко Дулевски Любомир Стефанов Марин Паунов