Аристотел

Категории

Автор: 
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1992

Никомахова етика

Автор: 
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1993

Реторика

Автор: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1993