Учебник по лечебен масаж и постизометрична релаксация

Обща част
Анотация: 

Масажът като лечебно и профилактично средство е толкова стар, колкото е старо човечеството. Масаж са прилагали както примитивните народи, така и древните лечители, масаж е имало както в народната, така и в съвременната медицина. Днес, с напредъка на науката, той не само че не остарява, а напротив - все повече се развива и се изгражда върху базата на старите лечебни традиции и същевременно се обогатява от научните достижения на невро-физиологията. Обяснението за въздействието му излиза от примитивизма, представят се нови механизми за обяснение, както от гледна точка на невриз-ма, така и В светлината на биоенергетиката.
Масажът е една терапия, която няма страничните ефекти на фармакотерапията - не интоксикира, не алергизира, не Води до привикване и зависимост и т.н. Той не трябва да се приема като алтернативна медицина, а като част от физикалната медицина. Масажът се развива като добре аргументирана рефлексотерапия с ясно изразен патогеничен механизъм.
На книжния пазар се явиха множество апокрифни книги за масажа, някои обградени с ореола на мистиката, други с примитивизма или търсенето на сензация.
Издаването на настоящия учебник е съобразено с програмата за преподаване в медицинските колежи и медицинските университети и запълва една празнина, която се е появила от последното издание преди 16 години на "Ръководство по лечебен масаж" и "Ръководство по рефлекторен лечебен масаж".
Учебникът включва материала от тези ръководства, коренно преработени, осъвременени и допълнени. В този учебник са дадени някои съвсем нови глави като "Мануален лимфен дренаж". Тук за първи път у нас е представен един Високоефективен мануален метод - "Постизометрична релаксация". Като част от мануалната терапия и по-специално от раздела на мекотъканните техники, се надяваме, че ефективно ще допълни масажа.
Учебникът се издава като системно помагало за обучение на рехабилитатори за степен бакалавър, а също и за лекари-специалисти по физикална медицина. Той може да послужи на всички, които имат интерес към масажа както от практична, така и от теоретична гледна точка.

Издание: 
Второ преработено издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2006
Местоиздаване: 
София
Страници: 
251
ISBN: 
954-90973-5-8
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран