Българско езикознание

Автор: 
Анотация: 

Вторият том от поредицата „Българско езикознание", наследил „Известия на Института за български език", е посветен на разнообразни прагматични аспекти на българския текст — проблематика, която досега твърде рядко е попадала в поле-зрението на българските езиковеди. Това предполага, че неговото съдържание ще привлече научния интерес на лингвисти, специалисти по теория на комуникацията и реторика, преподаватели и студенти, учители и журналисти.

Том: 
том втори
Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2001
Местоиздаване: 
София
Страници: 
374
ISBN: 
954-430-598
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран