Кратка практическа граматика на българския език

Анотация: 

Книгата „Кратка практическа граматика на българския език" е предназначена за всички, които се интересуват от граматиката на българския език и желаят да проверят или да разширят знанията си: ученици, кандидат-студенти, студенти от филологическите специалности, чужденци, които изучават български език, преподаватели.
Езиковите данни и граматичните знания са обобщени и структурирани в таблици, при което простотата и яснотата на представянето се съчетават с пълнотата и точността на описанието. Съдържанието на книгата включва учебния материал по български език на одобрените от МОНучебници по български език на издателствата „Просвета ", „Анубис" и „ Булвест ". При това са взети под внимание не само традиционно приетите схващания, но и най-новите постижения на българското езикознание.
Книгата съдържа четири раздела: фонетика, морфология, графично оформяне на думите и синтаксис и пунктуация. Граматичните знания в тях са илюстрирани с подходящи примери, чрез които се осъществява връзката между описанието на езика и фактите от езика. В достъпна форма са представени правописните и пунктуационните правила на българския език, а там, където е възможно, и правилата за тяхната проверка.

Издание: 
Първо издание« »
Език: 
Български
Година на издаване: 
2001
Местоиздаване: 
София
Страници: 
111
ISBN: 
954-528-274-6
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран