Специална педагогика

Автор: 
Анотация: 

Колективната монография „Специална педагогика“ е резултат на усилията на членовете на катедра „Специална педагогика“ и няколко хонорувани преподаватели към нея - Милен Замфиров Неда Балканска Мира Цветкова-Арсова, Славина Лозанова и Калоян Дамянов. Напълно естествено е монографията да излиза в този формат с добре известни автори в цялата страна, специалисти в областта, още повече че Катедрата по специална педагогика към Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“ е и единствената по рода си.
Основната концептуална идея на книгата е да бъде в помощ на студентите по специална педагогика във ФНОИ, но на практика отразява и търсенията на колегите специални педагози. Споделените в нея визии за развитието, възпитанието, обучението, подкрепата и образованието на децата със специални образователни потребности ще разширят съвременните педагогически хоризонти и ще бъдат ключ за откриване на ефективни практически решения.
Монографията обхваща всички области, направления и течения в специалната педагогика, подробно и внимателно описани. Чрез споделения личен научно-теоретически и практически опит тя цели да насърчи бъдещите специалисти да бъдат смели, търпеливи,креативни и търсещи добри каузи в подкрепа на личностното развитие, образованието и благополучието на децата със специални образователни потребности.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2023
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция