Частното съдебно изпълнение според новия ГПК

Анотация: 

Изследването разглежда общото понятие на изпълнителното производство, неговите правни и литературни източници, направена е дефиниция на института като е отграничен от сродните му изпълнителни производства. В светлината на новия ГПК, който влезе в сила на 01.03.2008 г., са коментирани конкретно въпросите, отнасящи се до способите, принципите и фазите на частното съдебно изпълнително производство, както и правната защита срещу неправомерно принудително изпълнение.
В края на изложението са разгледани някои проблеми във връзка с гарантирането на личността и имуществото на частните съдебни изпълнители и е предложена визия за тяхното евентуално решаване.
Изразените в книгата идеи представляват интерес за съдебни изпълнители, съдии, адвокати, други практикуващи юристи и граждани, които се интересуват от частното съдебно изпълнение.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2009
Местоиздаване: 
София
Страници: 
127
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран