Педагогика на зрително затруднените

Анотация: 

Второ – преработено и допълнено – издание. В него се предлага не само актуализиране на проблемите в първото издание от 2004 г., но съществено разширява и обогатява разглежданата специфична теория и практика в обучението на зрително затруднените. Особено внимание е обърнато на разнообразните аспекти на приобщаващото образование. За пръв път са представени: индивидуалният избор на подходящата учебна медия, разширената учебна програма за самостоятелен и независим живот, функциите на асистент-учителите.
Методите и средствата за обучение са обогатени с дистанционното обучение, усвояване на мултиграмотност и аудиоописанието като метод. В главата, посветена на децата с множество увреждания, се разкриват новите възможности за обучение на зрително затруднените от аутистичния спектър и тези с кортикално зрително увреждане. Практически са посочени възможностите и начините за включването на децата с множество увреждания в системата на приобщаващото образование.
Тази книга е предназначена за студенти по педагогика на зрително затруднените и специална педагогика, специални учители и терапевти на зрително затруднените, ресурсни учители, инструктори по рехабилитация, университетски преподаватели и изследователи в областта, директори и образователни администратори. Учебникът би представлявал интерес и за всички специални педагози.

Издание: 
Второ издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2023
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция