Философска антропология : Четвърта част

Човекът между Изтока и Запада
Анотация: 

Книгата "Човекът между Изтока и Запада" идва да запълни една празнина в нашето познание относно ролята и на единия и на другия върху природата и поведението на човека. За целта са привлечени най-добрите учения, които да покажат как се решават едни и същи проблеми от двете страни. Самият автор отдавна е привлечен от единението на Изтока и Запада като сам е изградил житейските си принципи, опирайки се върху най-добрите техни мъдреци и учители. Ако Западът е постигнал високо ниво на развитие на техниката, то Изтока е направил това по отношение на човека.
На поколението от 60-те години, което първо обърна поглед на Изток

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2007
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран