Социални проблеми на слепотата и слабото зрение

Анотация: 

Без изцяло да се игнорират проблемите на обучението и рехабилитацията на зрително затруднените, тази монография ни потапя в една проблематика, обременена с предразсъдъци, митове, легенди, суеверия и възхищения, които стигматизират близо 200 милиона от населението на земята. Слепотата и слабото зрение - не всеки ден, не всеки час - а всяка минута напомня на себе си на хората, докоснати от техните последствия.
Двете глави на книгата привеждат читателя от мрака на митовете и суеверията, през затворените институции, към социалните нагласи, социалното включване и социалния статус на слепите. Ударението се поставя върху различни опции за преодоляване на последствията от слепотата и слабото зрение. Отделено е специално внимание върху положението на тази група в обществото, възможност за хуманизиране на слепотата, качеството на живота и превенцията на зрителните увреждания.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2019
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция