Как флиртуват незрящите хора?

Липсата на зрение повлиява ли романтиката?
ИЗКУСТВОТО НА ФЛИРТА

Флиртът е универсален език отличаващ се от обикновеното общуване. Наподобява
очарователен танц между участниците и най-общо представлява закачлив начин за
показване на романтичен или сексуален интерес и привличане нечие внимание
Докато флиртуването при виждащите хора разчита особено много на невербални сигнали и език на тялото, то при хората лишени от зрение флиртът предполага активиране на много повече сетива и специфична чувствителност.
Статията се фокусира върху това как хората лишени от зрение овладяват и практикуват изкуството на флирта като средство за комуникация и създаване на романтични отношения посредством силата на комуникацията, интуицията и креативността.

Вербална комуникация
Вербалната комуникация представлява крайъгълен камък на флирта при хората лишени от зрение.
Привличането на внимание посредством вълнуващи теми, чувство за хумор, активно слушане са необходима база за провокиране на интерес и изграждане на взаимоотношения.

Активно слушане
Умението за активно слушане е запазена марка в света на хората с нарушено зрение. Те долавят всеки нюанс в гласа на събеседника си, всяко трептение и емоция стояща зад думите. Това е от полза за позитивни качества като емпатия, съпреживяване.

Тактилна комуникация, общуване с допир
Усещането за допир и докосването играят значима роля в нашето ежедневие. Това важи с особена сила за хората лишени от зрение които опознават света чрез тактилните сетива.
Обикновени жестове като докосване по ръката, успокояващо поставяне на длан на рамото или топла прегръдка може да предаде усещане за чувство за грижа и привличане.
Общуването с докосване служи за обмен на емоции като топлина и интимност и е от полза за флирта независимо от т.нар. физически ограничения.

Споделени преживявания
Споделянето на общи дейности е предпоставка за пораждане на близост и задълбочаване на отношенията. Съвместни дейности като посещаване на събития, съвместно приготвяне на храна, практикуване на специализирани и адаптирани спортове за незрящи и т.н. е предпоставка за обогатяване на флирта и задълбочаване на отношенията.

Мястото на технологиите
Технологиите се превърнаха в неотменен инструмент в света на дейтинга. Екранните четци, устройствата с гласова навигация, достъпните дейтинг приложения подпомагат незрящите хора да се свързват с потенциални партньори и да флиртуват.

Развиване на интуиция
Макар да не отчитат невербалните сигнали, хората лишени от зрение успяват да развият специфична интуитивна интелигентност. Те долавят промените в тона на гласа,емоцията стояща зад думите и жестовете, както и типа отношение.
Такъв тип интуиция допринася за флиртуването и изграждането на взаимоотношения.

В заключение
Изкуството на флирта и флиртуването при хората лишени от зрение е е специфично с това че е наситено с вербална комуникация, активно слушане, допир, споделени преживявания интуиция. Това прави романтичната комуникация не по-малко интересна и вълнуваща в сравнение със тази при зрящите хора, които разчитат особено силно на невербално общуване и език на тялото.
В крайна сметка изпитването на любов и привличане, както и създаването на романтични отношения не се поддават на физически ограничения.
Ключът към значимите взаимоотношения остава автентичността, емпатията и грижата за другия.

Автор: Аглика Недкова