Обучение и рехабилитация на зрително затруднените

Брой 1, 2020
Автор: 
Анотация: 

Най-същественото за този брой е, че в него са поместени по-малки, но количествено повече специализирани материали, чието ударение основателно е поставено върху влиянието на пандемията върху обучението и рехабилитацията на зрително затруднените. В началото на броя читателят ще намери едно изследване върху отношението на юношите към проблемите на слепотата. Следва кратък материал, озаглавен „Учтивостта на слепотата“, който ни дава много подходящи съвети в общуването между слепи и виждащи.
Актуален интерес представлява статията върху практическия опит в областта на дистанционното обучение от гледна точка на един родител. Нашите учители могат да се запознаят с някои ценни идеи в ресурсното подпомагане на зрително затруднените ученици.
За да бъдем актуални, предлагаме една нова, да се надяваме временна рубрика „Ковид 19“ и зрително затруднените. Тук четирите кратки публикации съдържат ценни практически съвети за запознаване на зрително затруднените с проблемите на новия вирус и предпазването от него чрез подходящи мобилни техники, миене на ръцете и почистване на специалната традиционна и електронна техника.

Том: 
Том XXXII
Език: 
Български
Година на издаване: 
2020
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция