Обучение и рехабилитация на зрително затруднените

Брой 2/2021
Автор: 
Анотация: 

В началото на този брой ресурсните учители, учителите от специалните училища и масовите учители ще намерят статия, която популяризира един сравнително нов метод за достъп до информация на зрително затруднените в обучението, културните дейности и свободното време. Учителите лесно могат да усвоят умението за кратко аудиоописание на различни илюстрации от учебните книги като: снимки, картини и схеми.
Следващата статия представлява интерес главно за родителите, но тя е свързана и с работата на ресурсните учители, тъй като е насочена към родителските нагласи върху обучението на зрително затруднените ученици в приобщаваща среда.
Последната преводна статия е изключително интересна за всички, които са свързани с обучението и рехабилитацията на деца и възрастни, поради факта, че един зрящ бъдещ учител по мобилност споделя своите човешки и професионални вълнения в процеса на подготовка. Статията ни дава една важна отправна точка в мотивацията и преодоляване на чувството за безпомощност, особено от късно ослепелите.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2021
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция