Мостове между изследвания и практика в обучението на зрително затруднени деца с множество увреждания

Сборник с доклади 17-20.06.2015 г.
Анотация: 

Поредният семинар на учителите на зрително затруднени деца с множество увреждания от 17-20.06.2015 г. в гр. Варна се отличи с богато споделяне на конкретната училищна практика, съчетано с представяне на множество приложни дейности. Това даде основание на участниците да се обединят около идеята за издаване на този сборник. Основният доклад анализира някои нови нюанси, свързани с дискутиране на ключови понятия и концепции в разглежданата област. Докладите на учителите и проведения уъркшоп, предлагат разнообразие от практически опит в такива основни дейности като: комуникация, тактилност и сензорна стимулация, разработване на тактилни книжки, помощни средства, трудова терапия, както и в обучението по полезни умения, зрително подпомагане и физическо възпитание.
Материалите са разработени в контекста на въведените от МОН за пръв път у нас специални програми за обучение на зрително затруднени деца с множество увреждания.
Сборникът може да бъде практически полезен за учители, терапевти, психолози, администратори и студенти, свързани с обучението на всички деца със специални образователни потребности.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2016
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция