Извън контрол

Глобален безпорядък в навечерието на XXI век
Анотация: 

Тази книга не е предсказание, а настойчиво предупреждение. В нея се разглежда състоянието на глобалната политика днес и онова, което би могло да се случи в началото на XXI век, а също и онова, което не бива да позволяваме да се случи. Загрижеността ми, че глобалната промяна е извън контрол, неизбежно води до субективна интерпретация на политическото значение и на политическото послание на нашето време. В този смисъл книгата е отчасти диагноза, отчасти прогноза и донякъде акт на застъпничество.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1994
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt