Превенция на трудностите в ограмотяването

Теоретични и практически аспекти
Анотация: 

Монографията предлага отговор на следните въпроси: Къде е границата
между подготовката за ограмотяване в детската градина и същинския процес на ограмотяване в училище? Кои умения и процеси са приоритетни в предучилищна възраст? Какъв педагогически подход, стратегия и технология да изберем при работа с деца, у които няма изявени интелектуални и сензорни нарушения, но се наблюдават затруднения в подготовката за ограмотяване? От каква педагогическа подкрепа се нуждаят децата с хиперактивно поведение и дефицит на внимание?

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2008
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция