Хиперактивното дете

Практическо ръководство за разбиране и терапия на деца със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност
Анотация: 

Децата със синдром на дефицит на вниманието и с хиперактивност са предизвикателство за възрастните. Защото проблемите им не са преходни. Неконтролируемата активност, разсеяността и импулсивните реакции са трудностите, съпътстващи израстването им. Тази книга е обобщение на десетгодишния стремеж на авторката да разбере децата с тези проблеми и да окуражи родителите им в общуването с тях.
Книгата би била полезна за специалисти и студенти в хуманитарните професии.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2012
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt