Музиката — космос и изкуство

Анотация: 

В „Музиката – космос и изкуство“ са представени древни и антични философски идеи за музиката, открити са аналогии в отдалечени от Европа във времето и пространството култури, представени са най-нови хипотези за музикалната микровселена и музикалната тишина. В раздела „Музиката като вид изкуство“ са представени най-новите изследвания на автора в областта на музикалното време-пространство, музикалните метаморфози и музикалното въздействие.
За пръв път в творчеството на автора е представена философска хипотеза за учителя и учителството в сферата на музиката.
Проф. д-р Веса Цинандова-Харалампиева е музиколог, специалист по музикална естетика, преподавател в Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”. Автор е на 7 монографии, между които “Пътят към мистерията” /1994/, “Лекции по естетика на музикалното изкуство” /1996/, “Музикалният хронотоп” /1997/, “Естетика на музиката” /2000/, студии и статии и доклади, публикувани в специализирани издания.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2011
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Без корекция
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат doc и txt