Възрастова динамика и диагностика на психичното развитие

Анотация: 

Книгата разглежда въпросите, свързани със същността на психичното развитие, някои подходи, фактори и опити за периодизацията му. Анализира се възрастовата динамика от раждане на детето до края на предучилищна възраст. Дадени са приложения с показатели за психично развитие, изследване на когнитивните операции "ТЕКО", Гьопингски тест и др.

Език: 
Български
Година на издаване: 
1999
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран