Креативният бизнес

Анотация: 

Очертава се ново социално разделение: на хора, които разчитат на това, което досега им е помагало да оцеляват, и на бягащи от рутината и търсещи нестандартни подходи. Първите са без шансове - в ситуация на неопределеност печелят тези, които не се уповават на проверени практики, а раждат щури хрумвания.
Креативният бизнес е за хора, които са осъзнали, че не е достатъчно да се бориш за позиция на пазара - успяваш, когато формираш свой пазар. Няма как да се откроиш, ако правиш това, което и другите, но по-добре от тях - напредваш, когато предлагаш на хората необикновени продукти и услуги, на които те не могат да устоят.
За да оцелеем в новата епоха, се нуждаем от взривяване на представите ни за успешен бизнес, отказ от робуване на познати подходи и търсене на нестандартни решения. Само тогава наистина ще управляваме бъдещето си и пълноценно ще се реализираме на сцената на своя живот.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2014
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция