Римската цивилизация

Анотация: 

Чрез класическия труд на Пиер Гримал "Римската цивилизация" за първи път българският читател ще може да се доближи до Рим в целостта на неговата история, обществено устройство, право, литература, изобразителни изкуства, архитектура, ежедневие. Съчетаването на най- високо познаване на римските древности с най- ясно изложение прави книгата ценна както за академическите среди, така и за обикновения читател. Блестящи са страниците, посветени на римската история. Точно и ярко е представено развитието на римската войска, на римската магистратура и римското право, на устройството на Града, образец на всички градове. Особеното пристрастие към латинския език и неговата роля в световната цивилизация обяснява използването на терминологията в нейния оригинален, латински вид и така помага за правилното насочване на обикновения български читател, който не по своя вина е бил лишен от класическото образование- основа на образоваността въобще.
Книгата е извънредно полезна и с размислите върху римския характер, върху отношението на римлянина към земята, върху умението да приема с предпазливост чуждото, да се вслушва в гласовете, идващи отвън, и търпеливо и предпазливо да ги включва в приемливата за него картина на света. Благодарение на това спокойно и уравновесяващо мислене, Рим остава да живее "като животворен мит- мит за една родина на всички хора, за която историята е показала, че не е непостижима мечта".

Език: 
Български
Година на издаване: 
1998
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран