История на България за кандидат-студенти и зрелостници

Автор: 
Анотация: 

Разработените теми в настоящото учебно помагало обхващат основните проблеми от българската история. Техният подбор е съобразен с програмата за кандидатстудентския конкурсен изпит по История на България в Софийския университет „Св. Климент Охридски" и всички университети в страната, както и с новите изисквания на Министерството на образованието и науката.
В предвид на това, че учебното помагало е предназначено и за зрелостници, както и с оглед на постоянните промени в кандидатстудентските програми, хронологическият обхват на темите е разширен до края на 80-те години на XX в.
Съдържанието, структурата и стилът на разработените теми отговарят на методическите указания, прилагани при проверката и оценката на кандидатстудентските работи по История на България във висшите училища в страната.

Издание: 
Трето преработено и допълнено издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2018
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Без корекция
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt