Милчо Левиев

Артистът не е самотен остров
Анотация: 

Темата на книгата е Милчо Левиев. Всъщност не е само тема, а лайтмотив. Основен герой. В музиката лайтмотивът е централната идея, обединяваща тематично построение. В книгата на Гаджев личността и делото на Милчо Левиев обединяват цялата многоцветна и богата на информация конструкция, съпоставима с музикалната конструкция на „кончерто гросо" (concerto grosso) шест части, които могат да се четат отделно, но винаги в рамките на цялото.
Различно е излъчването на частите и това е следствие от компресираната информация за политика, музика, обществени нагласи, „неизбежната" Държавна сигурност и множеството любопитни личности. И тази пъстра и динамична картина се обединява от лайтмотива -Милчо Левиев.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2019
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция