Аутизъм

Подходи и стратегии за въздействие
Анотация: 

Монографията разглежда същността на аутистичния спектър, неговите характеристики, описва някои скали и оценъчни процедури, чрез които възможно най-рано и най-точно да се извърши поставянето на диагноза. Особено внимание се обръща на различни съществуващи стратегии, подходи, програми и методики на работа, обучение и въздействие при децата и учениците от аутистичния спектър, сред които Discrete Trial Teaching (DTT), TEACCH, PECS, DIR/Floortime, Pivotal Response Treatment и др. Специална глава разглежда въпроса с моделирането и оформянето на околната среда по подходящ начин и прилагането на разнообразие от техники в класната стая, които да увеличат и насърчат учебните, поведенческите, социалните и комуникативните способности на децата с аутизъм. Описани са особеностите в поведението и различните проблемни поведения, които могат да демонстрират децата и учениците от аутистичния спектър, както и тяхното адекватно и подходящо адресиране.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2022
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция