Реторически класификации

Анотация: 

"Едно от първите неща, които прави реториката, е класифицирането на ораторските речи. Нещо повече, би могло да се каже, че около класификациите започва да се изгражда реторическа теория. Реториката възниква като наука, за да изучава съществуващото ораторство. Речите в областта на правните спорове (юриспруденцията), политиката, честванията трябвало да бъдат изучени, за да може да се издигне равнището им и да ги направи по-действителни и полезни. От най-прости правила в първите реторични съчинения постепенно се достига до гениалната аристотелова "Реторика". И тя обаче запазва за своя основа делението на речта на съдебна, съвещателна и епидейктическа. За да се изучи една реч, е необходимо да се види това, което я обединява с всички речи, това което в голяма степен я обединява с някои речи и това, което я различава от други речи. А това вече ще рече да се направи една класификация.
Очевидно самото изучаване на ораторската реч като един феномен в сферата на общуването ни принуждава, прониквайки по-дълбоко в него, да отидем към неговото класифициране, защото в противен случай бихме останали на повърхността."
От автора

Език: 
Български
Година на издаване: 
1994
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран