С перо и слово

Избрани проповеди от 2005 и 2006 г.
Анотация: 

Този втори том от поредицата „С перо и слово" на Триадицкия епископ Фотий (Сиромахов) предлага на православния български читател избрани проповеди от периода 2005-2006 година. Проповедите са подредени според годишния богослужебен кръг, в тях пулсира богослужебният живот на Църквата. В същото време те са неотделими и от духовния живот на паството, обгрижвано от епископ Фотий. В тях звучи гласът на добрия пастир, който сам следва стъпките на Христа и зове овците си по име. Той не говори с шаблонни думи за покаянието и смирението изобщо, а предлага лекарства за немощите и недъзите на своето словесно стадо, които добре познава. Това целебно слово несъмнено е плод и на личен духовен опит, на скрити вътрешни борби, на страдания и трудове, преживявани под тежкия кръст на архиерейското служение във време, в чийто дух се вписва и преобладава едно залиняващо топлохладно християнство. Това слово не е назидание, изтъкано от сухи фрази, не е наемническо смиренословие, отправено към паството „отгоре". Добрият пастир не отделя себе си от редицата на каещите се и винаги казва „ние", когато говори пред верните за техните немощи. За него няма неудобни теми. На светло са изнесени и най-нелицеприятни недъзи. Няма никакъв страх да се говори и за тъмните страни на църковния живот, да се изваждат нездравите тенденции пред всички. Защото епископ Фотий твърдо вярва, че „искреността, отстраняването на всяко лукавство и недоизказаност в църковното дело обуславя самото битие на истинската Църква".

Том: 
Том втори
Език: 
Български
Година на издаване: 
2011
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат doc и txt