Дарът в епохата на неговата техническа възпроизводимост

Анотация: 

В тази книга ще потърсим превъплъщенията на една антропологическа константа, дара, извън сферата на традиционните култури, където той обикновено се изследва. Тук няма да се говори за сурвакари, зестри и кукери, а за нации, комунизъм, медии, хуманитарна помощ, т. е. все предмети, които не свързваме лесно с даровия обмен. Това прави задачата ми по-трудна: да давам нови смисли на едно понятие, което дефинирам „пътем". Една от критиките на подобно излизане извън „жанровите" рамки на антропологията би могла да бъде, че неговият обем безмерно се разраства. Няма ли опасност да се окаже, че всичко е дар? Ако всичките ми теоретически свещенодействия по-долу са се оказали неубедителни, нека читателят приеме дара като един теоретически сюжет - един персонаж - който ще ми позволи да разкажа по нов начин за модерната епоха.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1999
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран