Българско гражданско процесуално право

Автор: 
Анотация: 

Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия Граждански процесуален кодекс. Сериозните изменения в нормативната уредба, както и натрупването на тълкувателна практика на ВКС, наложиха актуализиране на материята.
Изданието отразява законодателството и съдебната практика до 18 февруари 2020 г.

Издание: 
Десето преработено и допълнено издание - второ по действащия ГПК
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2020
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция