Обща и възрастова психология

Анотация: 

Учебникът е предназначен за академичната дисциплина - Обща и възрастова психология. Авторът е подбрал части от глави и раздели от следните негови учебници: Борис Минчев „Проблеми на общата психология", С, Веда Словена - Ж.Г., 1998, Борис Минчев „Обща психология", С, Сиела, 2009, Борис Минчев „Психология на човешкото развитие. Курс лекции". Варна, Издателство на ВСУ, 2011. Предложеният тук текст е приблизително една четвърт от обема на оригиналното съдържание на указаните източници. На места са направени корекции и малки промени.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2014
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt