Управление на разходите на предприятието

Анотация: 

Част от темите, които се разглеждат в книгата са:
* Разходи на предприятието
* Методи за оценяване на материалните запаси на предприятието
* Разходи за труд и системи за заплащане на труда в предприятието
* Разпределение на разходите на предприятието

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2006
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран