Социална работа по проект

Учебно и практическо ръководство
Анотация: 

Книгата представя съдържателната, организационна и технологична специфика на работата по проект в сферата на институционализираните социални дейности. Изхождайки от нарастващата обществена и професионална значимост на проектния тип мислене и справяне с приоритетните нужди и проблеми на развиващата се българска демокрация, авторката очертава широките функционални и формални възможности за социална работа по проект както в държавните институции, така и в неправителствения сектор.
Настоящото заглавие е първи български опит за цялостно разработване на проектния цикъл - от пораждането на идейния замисъл до приключването на проекта. В достъпна форма, но с академична прецизност и задълбоченост е представено многообразието от компетентности и дейности, чрез които един социален проект става реалност. Конструирана като учебно и практическо ръководство, в книгата са включени голям брой илюстрации и приложения, а така също и много обучителни задачи и упражнения. Това позволява да бъде използвана както за аудиторна работа със студентите от специалности „Социални дейности", „Социална педагогика", „Публична администрация" и др., така и за практически и обучителни цели на служителите от държавните институции за социална работа и екипите на неправителствените организации.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2001
Местоиздаване: 
София
Страници: 
194
ISBN: 
954-8542-50-1
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран